Over ons

Bestuur:
Hester van Aalst (voorzitter),
John Baaijens (secretaris) en
Antjella den Held (algemeen bestuurder).

Secretariaat:
Huiskamer van Elst, Windroos 5, 6661 RR Elst.
Email: info@huiskamervanelst.nl
Telefoon: 06-18131773 (bestuur/Antjella)

De aanvankelijke projectgroep bestond uit vertegenwoordigers van de drie Wijkplatforms in Elst (Feike Vlas (Noord), Eddie van Hattem (Zuid), John Baaijens (Oost) en Hester van Aalst. Doel: verbinden van bewoners van Elst door Ontmoeten.

Op 12 maart 2020 zijn we Stichting Ontmoeten en Verbinden geworden.

Elke donderdagochtend is het niet meer in de bibliotheek, maar bij Aster, Kokkeland 17 van 10.00 tot 12.00 daarvoor geopend. Er zijn twee vrijwilligersteams van gastvrouwen en gastheren. Vanaf zondag 26 september ook op zondagmiddag open van 14.00 tot 16.00 uur. Steeds de laatste zondag van de maand.