Sinds 12 maart 2020 zijn wij Stichting Ontmoeten en Verbinden Elst. Daar maakt de Huiskamer van Elst deel van uit.

In april 2020 hebben we de ANBI-status aangevraagd en gekregen. Een van de voorwaarden is om onderstaande informatie op deze website beschikbaar te hebben:

Het bestuur van de Stichting Ontmoeten en Verbinden Elst bestaat uit (vlnr):
Hester van Aalst, voorzitter,
John Baaijens, secretaris/plv voorz en
Antjella den Held, algemeen bestuurslid.

Naast deze bestuursleden zijn er tussen 30 en 35 gastvrouwen en -heren en andere vrijwilligers actief. Bij de Huiskamer van Elst, De Soeptafel, de Dinnershows, de Winterbingo’s enz. Alle gastvrouwen en gastheren en de bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen daarvoor geen vergoeding.
Alleen met toestemming van het bestuur gemaakte onkosten of reiskosten worden vergoed. Voor reiskosten zijn dat de gemaakte kosten van openbaar vervoer of max €0,20 per kilometer met eigen vervoer.

 • De stichting heeft ten doel het stimuleren en organiseren van activiteiten voor inwoners of groepen inwoners van Elst ter bevordering van contacten in Elst(Overbetuwe), alsmede het bevorderen van het welzijn van bewoners door het tegengaan van eenzaamheid. mits het algemeen nut van de samenleving of onderdelen daarvan dienende.
 • Secretariaat/contactadres: Huiskamer van Elst,  Windroos 5, 6661 RR  Elst.
  Tel. 06-51356508.
  – KvK: 77665260
  – RSIN: 8610.87.288.
  Ons beleidsplan.
  Financieel overzicht van 2020.