In december 2019 heeft de projectgroep Ontmoeten in Elst bij de Oost Betuwse uitdaging een match gemaakt met notaris van Schaik in Bemmel. We willen een stichting worden, zodat we rechtspersoon zijn. Een stichting gericht op Ontmoeten en Verbinden binnen Overbetuwe. Veel fondsen en organisaties willen voor het subsidiëren van sociale activiteiten alleen zaken doen met een vereniging of stichting, omdat er een verantwoordelijkheid rust bij een bestuur. Ook kan een stichting een ANBI( Algemeen Nut Beogende Instelling) worden, zodat giften en gunsten aan de stichting voor de belasting aftrekbaar zijn. Stichtingen hebben geen winst oogmerk.

De foto is gemaakt tijden een voorbespreking. Van links naar rechts: notaris van Schaik, Hester van Aalst(voorz) en Eddie van Hattum (secr/penningm). Op de foto ontbreekt John Baaijens (plv voorz en alg bestuurslid).

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *